Navigácia

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí - Obrázok 1

 • Barmanský kurz

 • Inovačný workshop

      V septembri, teda už na začiatku školského roka, sme dostali ponuku, aby sme pre žiakov štvrtého ročníka zorganizovali inovačný workshop.

       Túto ponuku sme samozrejme využili a 13. decembra 2018 lektori zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na našej škole zrealizovali workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov. Lektori so žiakmi IV. A triedy strávili  päť hodín, počas ktorých sa žiaci zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti. Taktiež zvládli techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príkladoch z praxe. Úlohou žiakov bolo nájsť nové nápady, ktoré by spopularizovali našu školu medzi širokou verejnosťou a zvýšili tak záujem o štúdium na našej škole.

       Na záver zástupcovia jednotlivých skupín pred vedením školy prezentovali svoje nápady. Niektoré boli veľmi zaujímavé a podnetné. Inovačný workshop bol zrealizovaný v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

          Ing. Alena Brincková

 • Zaujímavý rozhovor s naším absolventom

 • Vianoce sú za dverami

  Vianoce prišli aj na hotelovú akadémiu 

  Dňa 13. 12. 2018 naši žiaci prezentovali svoje zručnosti pri príprave slávnostných vianočných tabúľ a dekorácií. Zapojili sa triedy: I. A, II. A, II. B, III. A a III. C. Rozhovor pre TV Reduta poskytli Tatiana Marušinská, Petra Blahutová, Radoslava Suchá, Natália Kočišová, Nina Reľovská, Košová a Puškárová. Kuchárske vianočné umenie v podobe prípravy tradičnej hríbovej polievky a pletenej vianočky pred kamerou predviedli žiačky: B: Martina Rišová a Laura Valkošáková.

  Dievčatám ďakujeme a všetkým prajeme pekné a pokojné sviatky.

 • Odborná exkurzia – Košice

  Dňa 11.12. 2018 sa žiaci II. C triedy (odbor manažment regionálneho cestovného ruchu) zúčastnili odbornej exkurzie v Košiciach. Žiaci sa oboznámili s históriou a pamiatkami mesta Košíc a úspešne zvládli výstup na vežu Dómu sv. Alžbety. Absolvovali sme aj prehliadku interiéru Dómu sv. Alžbety so zaujímavým výkladom sprievodkyne z mestského informačného centra. Na exkurzií bol pedagogický dozor: Ing. M. Pavlisová, PaedDr. G. Takáčová.

  Žiaci II.C triedy Vám prajú krásne prežitie vianočných sviatkov.

 • Časopis INTRÁČIK

  V ponuke Hlavného menu/Časopis Intráčik nájdete nové číslo nášho občasníka

 • Čaro Vianoc

  Dňa 10. 12. 2018 sa v koncertnej sieni Reduty konal už 30. ročník predvianočného stretnutia rodín Čaro Vianoc určený širokej spišskonovoveskej verejnosti. Predstavili sa na ňom folklórne spevácke a tanečné skupiny všetkých vekových kategórií, ale návštevníci podujatia mohli obdivovať aj  „hand-made“ výrobky našich mám a starých mám. Veľmi radi sme svojou troškou prispeli aj my, hoteláci,  a pripravili sme dve slávnostné vianočné tabule. Žiačky II. B Daniela Orechovská, Barbora Nováková, Nina Reľovská, Viktória Kollárová a žiačka I. D Karolína Halasová odprezentovali tieto tabule v nových zaujímavých kostýmoch.

  Veľmi pekne ďakujeme, dievčatá.

                                                                                                              Ing. Palušková a Ing. Cebuľová-Habasová

 • Baristický kurz

  BARISTICKÝ KURZ NA HOTELOVKE

  v spolupráci s Academy of cofee

   

  Termín: 11. 03. – 14. 03. 2019

   

  Základný baristický kurz od akreditovaného školiaceho strediska zahŕňa:

  • 11. 03. 2019 - Teoretický deň

  História kávy, jej pestovanie, zbery, spracovanie, export, praženie, správna príprava kávových a kávovo-mliečnych nápojov, rôzne formy latte art, hygiena a ukážka domácej prípravy kávy, spojená s ochutnávkou

  • 12. 03. 2019 - Praktický deň

  Práca s mlynčekom a kávovarom. Pochopenie rôznej konzistencie hrúbky mletia a jej vplyv na celkovú chuť kávy, správne postupy pri príprave kávy a ich význam ( hygiena, tampovanie), príprava základných kávových nápojov, servis základných kávových nápojov, hygiena pracoviska po skončení  komunikácia so zákazníkom

  • 13. 03. 2019 - Praktický deň

  Práca s mliekom. Správne postupy pred i po speňovaní mlieka a ich význam, samotné speňovanie mlieka, príprava základných kávovo-mliečnych nápojov, základy latte art, servis kávovo mliečnych nápojov, hygiena pracoviska po skončení, komunikácia so zákazníkom

  • 14. 03. 2019 - Skúšky

  Teoretická časť  – test

  Praktická časť – nastavenie mlynčeka, príprava základného kávovo-mliečneho nápoja so servisom

   

  Výsledkom kurzu je okrem praktických zručností aj certifikát.

  Cena kurzu: 100 €/študent

  Minimálny počet študentov: 8

  Maximálny počet študentov: 16

   

  Kontakt: Ing. Pavlisová, Marcela

  Telefón: 053/446 42 15

  E-mail: marcela.pavlis@gmail.com

  Prihlásenie a uhradenie poplatku  do 15. februára 2019.

 • Mikulášska burza

 • Ekonomická beseda

  V tento predvianočný adventný čas si pre našich žiakov (2. A, 2. B, 2. C a 3. A) našiel čas finančný poradca spoločnosti FINCETRUM a. s., Ing. Radoslav Dura pôsobiaci v Bratislave. Ekonomická beseda  sa konala dňa 4. decembra 2018 v priestoroch odborných učební  Hotelovej akadémie, Zimná 95, na tému Dôchodky a investovanie. Žiakov téma veľmi zaujala a veríme, že cenné informácie využijú nielen vo svojom školskom a profesijnom živote, ale už aj pri nakupovaní vianočných darčekov.

  Pekný advent želá žiakom hotelovej akadémie Ing. Júlia Palušková, učiteľka odborných ekonomických predmetov a organizátorka besedy.

 • Benefičný koncert Advent 2018

  2. decembra 2018 sa  v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil benefičný koncert Advent 2018. Organizovala ho Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v spolupráci so SŠ internátnou J. Vojtaššáka a mestom Levoča.

  Po benefičnom koncerte naši žiaci zabezpečili recepciu v kongresovej sále pod vedením odbornej učiteľky Ing. Marcely Pavlisovej.

  Poďakovanie patrí žiakom: Nikole Kovalčíkovej a Andrei Jurčákovej z IlI. A triedy. Ľubošovi Dzurňákovi, Alexovi Krivdovi, Paulíne Pitoňákovej a Adamovi Urbaníkovi z V. A triedy, ktorí sa tejto akcie zúčastnili niekoľkokrát.

   

   

   

 • Ocenenie našej študentky

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 29. novembra stretli vybraní študenti zo stredných  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Prihovoril sa im predseda Úradu KSK Rastislav Trnka a ocenil najlepších stredoškolákov. Zo Spišskej Novej Vsi boli ocenené tri študentky, jednou z nich bola aj naša tretiačka Simona Trebunová. Z jej úspechov vyberáme:

  • v súťaži Mladí prekladatelia bola ako jediná nemčinárka z celého Slovenska ocenená 19. januára 2018 v Bratislave na seminári „Mladí prekladatelia – Čo ponúka táto profesia?“
  • súťaž Jazykový kvet (prednes a dramatizácia v nemeckom jazyku): 1. miesto v krajskom kole, následne 1. miesto v celoslovenskom finále
  • Olympiáda v nemeckom jazyku 2017/2018: 1. miesto na okresnom kole
  • gastronomická súťaž Mosty bez bariér: 2. miesto za Top výrobok

  Simony sme sa opýtali sme na jej pocity: ,,Ocenenie ma veľmi potešilo, lebo moje úspechy nezostali bez povšimnutia. No chcem sa poďakovať pedagógom a rodičom, že pre mňa vytvárajú skvelé podmienky, aby som sa mohla na súťaže pripravovať a neskôr reprezentovať.“

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Najlepší nemčinári na škole

  Tento ročník olympiády v nemeckom jazyku na hotelovej akadémii už máme za sebou. Takmer 30 študentov si zmeralo sily v dvoch kategóriách a v štyroch disciplínach. Na fotografii sú víťazi: Martin Gasior, Dávid Záhradník, Samuel Mondel a Dominik Vantroba. Medzi prvákmi a druhákmi zabodovali: Tatiana Marušinská, Petra Antašová a Martin Zalibera.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 28. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. OSJL je organizovaná ako postupová súťaž a jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

  Do školského kola sa v kategórii B (1. a 2. ročník) zapojilo 21 žiakov a v kategórii A (3., 4. ročník) 18 žiakov.

  Výsledky:

  Kategória B:   1. Martina Rišová II. B

                        2. Tatiana Marušinská I. A

                        3. Lucia Nováková I. A

   Kategória A:   1. Simona Kuzmíková IV. A

                         2. Ema Slovinská III. C

                         3. Dávid Slebodník V. A

  Víťazkám blahoželáme, Martine a Simone želáme veľa úspechov na krajskom kole.                     

   

   

               

   

 • Olympáda v anglickom jazyku

       Dňa 26. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov. Víťazi školského kola v troch kategóriách 2.A, 2.B a 2.D postúpili na obvodné kolo (okresy Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica), ktoré sa bude konať v januári 2019. Veríme, že všetci traja nás budú dôstojne reprezentovať v silnej konkurencii s gymnáziami a strednými odbornými školami.

  Výsledky školského kola:

  Kategória 2.A

  1. miesto: Martina Riššová – II. B
  2. miesto: Terézia  Vargaeštoková – II. C
  3. miesto:  Simona Kopčárová – II. B

  Kategória 2.B

  1. miesto: Dominik Vantroba – IV. A
  2. miesto: Samuel Slezák – V. A
  3. miesto: Samuel Mondel – IV. A

  Kategória 2.D

  V kategórii 2.D bolo udelené iba 1. miesto: Marián Mäsiar – III. C

   Ďakujeme všetkým za účasť a víťazom srdečne BLAHOŽELÁME

 • Zámer na prenájom parkovacích miest v Sp. Novej Vsi

  Hotelová akadémia, Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves,

  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ponúka v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,na prenájom:

  6 parkovacích miest, každé o výmere 13 m2, ktoré sa nachádzajú pred budovou Školského
  internátu na Slovenskej ulici č. 56, v Spišskej Novej Vsi (súp. č. 2551 na pozemku registra
  C KN parc. č. 54, katastrálne územie Spišská Nová Ves, vedené Okresným úradom Spišská
  Nová Ves na LV č. 9474), na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne vo výške
  100,00 €/jedno parkovacie miesto.

  Účelom nájmu je parkovanie osobných motorových vozidiel.

  Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:
  Hotelová akadémia
  Radničné námestie č. 1
  052 01 Spišská Nová Ves

  v uzatvorených obálkach označených heslom „Parkovanie – ponuka NEOTVÁRAŤ“.
  Posledný deň prijímania ponúk: 13. 12. 2018, do 12.00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia
  ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
  . Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak
  záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.
  Ponuka musí obsahovať:
  - identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  - účel nájmu,
  - súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru
  na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  - vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom
  prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona
  č. 446/2001 Z.z., o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  - cenovú ponuku.

  Obhliadku parkovacích miest je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefonickom čísle:
  053/4424189 – riaditeľstvo školy, 0905386576 – Ing. Janka Valenčiková.

  Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.
  Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

  Spišská Nová Ves 23. 11. 2018

 • EUROCUP 2018

  V dňoch 7. a 8. novembra sa žiaci našej školy – Samuel Mlynarčík z III. A a Denis Pecha zo IV. A, zúčastnili medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2018 v Prešove pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Márie Biroščákovej.

  Ich úlohou bolo namiešať po štyri porcie after dinner a fancy soft koktailu v časovom limite 7 minút a napísať test z barmanskej oblasti a z tovaroznalectva liehovín.

  Súťaže sa zúčastnilo 59 žiakov z rôznych slovenských a zahraničných škôl.

  Umiestnenie:

  Denis Pecha –  strieborné pásmo,

  Samuel Mlynarčík – bronzové pásmo.

  Za úspešnú reprezentáciu našej školy žiakom ďakujeme a želáme im veľa elánu, tvorivosti a úspechov na ďalších súťažiach.

   

  kolektív hotelovej akadémie

 • Burza stredných škôl v Gelnici

   

  Burza stredných škôl pod názvom Správna voľba povolania príležitosť k úspechu sa konala 25. októbra 2018 v Gelnici. Žiakom deviatych ročníkov z mesta aj okolia sme predstavili študijné a učebné odbory našej školy.

  Dozvedeli sa, že prvým krokom k úspechu je podať si prihlášku na našu školu, kde sa nielen veľa naučia, ale aj zažijú. Zážitky, zručnosti a vedomosti nazbierajú na rôznych súťažiach, exkurziách, kurzoch, školeniach, výletoch, zahraničnej praxi v zaujímavých destináciách, o ktorých porozprávali naši hoteláci – Dominik Vantroba a Samuel Mondel zo IV. A (Nemecko) a Viktória Dubravská zo IV. C (Cyprus). Deviataci nás našli takpovediac „po čuchu“, lebo chodbami sa šírila príjemná vôňa flambovaných banánov, orieškového moninu a škorice. Neostalo však len pri vôni, žiaci ochutnávali tento veľmi chutný a efektný dezert, ktorého prípravu naši hoteláci bravúrne zvládajú.

  Dominik, Samo, Viktória – ďakujeme za reprezentáciu.

 • Burza stredných škôl v Spišskej Novej Vsi

  Burza stredných škôl pod názvom Správna voľba povolania príležitosť k úspechu sa konala 23. – 24. októbra 2018 v Spišskej Novej Vsi. Žiakom deviatych ročníkov z mesta aj okolia sme predstavili študijné a učebné odbory našej školy. V prezentácii si mohli pozrieť destinácie, v ktorých študenti vykonávajú letnú zahraničnú prax, fotografie z exkurzií z rôznych európskych metropol, ktoré sme navštívili, a snímky zo súťaží, z ktorých sme priniesli významné ocenenia. Deviataci spoznali aj povolania, v ktorých sa môžu uplatniť po ukončení štúdia na hotelovej akadémii. Hneď v úvode zaujali naše spevácke talenty zo IV. C Patrícia Macejková a Erik Jurčák.

  Na záver sme deviatakom pustili klip nášho víťazného hitu Hey, Falcons zo súťaže Prelož a zaspievaj, ktorý má na internete už viac ako 14 000 zhliadnutí. Naša prezentácia sa páčila nielen žiakom základných škôl, ale aj médiám, keďže sme sa objavili v reportáži TV Reduta.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 44 64 215
  +421 53 44 24 189
  +421 948 094 212

Fotogaléria