Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.EI.HI.J
  2. ročník   II.AII.CII.DII.EII.H
  3. ročník   III.AIII.CIII.DIII.E
  4. ročník   IV.AIV.C
  5. ročník   V.AV.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria