Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Milan Kudrik Rozvrh
riaditeľ
kudrik@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Zdena Hamráková Rozvrh
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Vedie krúžok: Plávanie a regenerácia 3
hamrakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Zuzana Sarnová Rozvrh
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Vedie krúžok: Podnikanie v cestovno ruchu
sarnovaz@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Marta Vojdulová zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
vojdulova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Adásková majsterka OV
adaskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Viera Barabasová Rozvrh
učiteľka
Vedie krúžok: Umenie variť a stolovať
barabasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Miroslav Belák Rozvrh
učiteľ
Triedny učiteľ: II.E
belak@hotelovkasnv.sk
 
 
Bc. Mária Biroščáková Rozvrh
majsterka OV
Vedie krúžok: Barmanský krúžok 1
Vedie krúžok: Barmanský krúžok 2
biroscakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Ján Brincko Rozvrh
učiteľ
brincko@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Alena Brincková Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: I.J
Triedna učiteľka: IV.A
brinckova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Katarína Cebuľová - Habasová Rozvrh
majsterka OV
habasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Jarmila Compelová Rozvrh
učiteľka
 
 
Anna Cvengrošová Rozvrh
majsterka OV
cvengrosova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Vladimír Dluhoš Rozvrh
učiteľ
Triedny učiteľ: I.A
dluhos@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Ďuršová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: V.A
dursova@hotelovkasnv.sk
 
 
Irena Fábryová vychovávateľka
Vedie krúžok: Futbalový krúžok ŠI
fabryova@hotelovkasnv.sk
 
 
PaedDr. Matúš Grznár Rozvrh
učiteľ
Triedny učiteľ: III.E
Vedie krúžok: Plávanie a regenerácia 1
Vedie krúžok: Posilňovanie 1
Vedie krúžok: Posilňovanie 2
grznar@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Eva Hudáková Rozvrh
učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Hurtuková Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: IV.C
hurtukova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Natália Janiková Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: Športové hry
janikova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Dana Kišková Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Nemčina v podnikaní
kiskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Tatiana Kraková Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Poznávaj Slovensko
krakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Bohumil Kubenko Rozvrh
učiteľ
Vedie krúžok: Plávanie a regenerácia 2
kubenko@hotelovkasnv.sk
 
 
Bc. Barbora Lanyi Rozvrh
majsterka OV
 
 
Mgr. Jarmila Mikulová učiteľka
jarmila.bmikulova@gmail.com
 
 
Ing. Janka Nováková Rozvrh
učiteľka
novakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Júlia Palušková Rozvrh
učiteľka
paluskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Marcela Pavlisová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Tanečný krúžok 1.
pavlisova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Martina Prachnárová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: I.E
prachnarova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Rerková Rozvrh
učiteľka
 
 
Anna Sisková vychovávateľka
siskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Andrea Szilvásiová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: I.H
Triedna učiteľka: II.H
Vedie krúžok: Mladý účtovník
szilvasiova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Radovan Štapinský vychovávateľ
stapinsky@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Eva Štirbanová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: Ekológia okolo nás
stirbanova@hotelovkasnv.sk
 
 
PaedDr. Gabriela Takáčová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Literárny krúžok
takacova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Monika Trembová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: III.D
trembova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Valéria Vigašová Rozvrh
učiteľka
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Tanečný krúžok 2
vigasova@hotelovkasnv.sk

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria