Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Milan Kudrik riaditeľ
kudrik@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Helena Dzurillová zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
dzurillova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Zdena Hamráková zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
hamrakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Marta Vojdulová zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
vojdulova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Adásková majsterka OV
Vedie krúžok: Kulinársky
adaskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Branislav Augustín učiteľ OP
Vedie krúžok: Plavecký II.
augustin.branislav@gmail.com
 
 
Viera Barabasová učiteľka OP
Vedie krúžok: Umenie variť a stolovať
barabasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Anna Baradlaiová učiteľka OP
Vedie krúžok: Účtovnícky krúžok
baradlaiova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Ľubomíra Bednárová učiteľka OP
Vedie krúžok: Aranžmá a dekorácie
bednarova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Miroslav Belák učiteľ OP
belak@hotelovkasnv.sk
 
 
Bc. Mária Biroščáková majsterka OV
Vedie krúžok: Barmanský
biroscakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Ján Brincko učiteľ OP
Triedny učiteľ: III.E
Vedie krúžok: Plavecký III.
brincko@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Alena Brincková učiteľka OP
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Mladý nápojár
brinckova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Katarína Cebuľová - Habasová majsterka OV
habasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Cvengrošová majsterka OV
Vedie krúžok: Moderná gastronómia
cvengrosova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Vladimír Dluhoš učiteľ OP
Triedny učiteľ: V.A
dluhos@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Ďuršová učiteľka OP
Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk pre maturantov
dursova@hotelovkasnv.sk
 
 
Irena Fábryová vychovávateľka
Vedie krúžok: Volejbalový
fabryova@hotelovkasnv.sk
 
 
PaedDr. Matúš Grznár učiteľ OP
Triedny učiteľ: II.E
Vedie krúžok: Posilňovňa - fitness
grznar@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Iveta Hurtuková učiteľka OP
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Sprievodcovský II.
bottcherova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Natália Janiková učiteľka OP
janikova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mária Jonešová samostatný odborný referent
rimbalova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Dana Kišková učiteľka OP
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
kiskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Tatiana Kraková učiteľka OP
krakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Bohumil Kubenko učiteľ OP
Vedie krúžok: Plavecký I.
kubenko@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Marián Majzel, PhD. učiteľ OP
majzel@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Daniela Pagáčiková učiteľka OP
pagacikova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Júlia Palušková učiteľka OP
paluskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Marcela Pavlisová učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: II.H
Vedie krúžok: Stolovanie a odborné zručnosti
pavlisova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Martina Prachnárová učiteľka OP
Triedna učiteľka: III.D
prachnarova@hotelovkasnv.sk
 
 
Oľga Puškárová majsterka OV
puskarova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Karel Rakušan Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice, učiteľ OP
 
 
Ing. Zuzana Sarnová učiteľka OP
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Podnikanie v cestovnom ruchu
Vedie krúžok: Tanečný I.
sarnovaz@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Elena Schmidtová učiteľka OP
schmidtova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Sisková vychovávateľka
Vedie krúžok: Kreatívna tvorivka
siskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Andrea Szilvásiová učiteľka OP
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Tanečný II.
szilvasiova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Jana Šišková vychovávateľka
 
 
Mgr. Radovan Štapinský vychovávateľ
stapinsky@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Eva Štirbanová učiteľka OP
stirbanova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Tabáková učiteľka OP
tabakova@hotelovkasnv.sk
 
 
PaedDr. Gabriela Takáčová učiteľka OP
takacova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Viera Tobiašová učiteľka OP
tobiasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Monika Trembová učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.D
trembova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Valéria Vigašová učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Sprievodcovský I.
vigasova@hotelovkasnv.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria