Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

Ukážky novovytvorených učebných materiálov

 

                                                                

 

V odborných predmetoch vyučovaných na škole je cieľom aktivity  zaradenie nových tematických celkov do učebných osnov, ktoré zohľadňujú najnovšie trendy a technologické postupy v odboroch nespracované v učebniciach  do odborných predmetov a vytvorenie učebných textov a didaktických pomôcok na modernizáciu a skvalitnenie vyučovania odborných predmetov. Nižšie sú sprístupnené úkážky učebných materiálov- prezentácie, učebné texty a pracovné listy vytvorené pre jednotlivé odborné predmety:

PREZENTÁCIE:

Hotelovy_a_gastronomicky_manazment_1.pdf

Hotelovy_a_gastronomicky_manazment_2.pdf

Informatika_a_aplikovana_informatika_1a.pdf

Informatika_a_aplikovana_informatika_1b.pdf

Informatika_a_aplikovana_informatika_1c.pdf

Informatika_a_aplikovana_informatika_2.pdf

Informatika_a_aplikovana_informatika_2a.pdf

Odborna_anglictina_a.pdf

Odborna_anglictina_b.pdf

Odborna_anglictina_c.pdf

Osobne_financie_b.pdf

Osobne_financie.pdf

Odborna_nemcina_a.pdf

Odborna_nemcina_b.pdf

Odborny_vycvik_1_a.pdf

Odborny_vycvik_1_Pb.pdf

Odborny_vycvik_1_Pc.pdf

Odborny_vycvik_1_Pd.pdf

Technika_obsluhy_1a.pdf

Technika_obsluhy_1b.pdf

Technika_obsluhy_2a.pdf

Technika_obsluhy_2b.pdf

Technika_obsluhy_2c.pdf

Technologia_pripravy_pokrmov_2a.pdf

Technologia_pripravy_pokrmov_2b.pdf

Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu.pdf

Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu_b.pdf

Technologia_pripravy_pokrmov_1.pdf

Uctovnictvo_1.pdf

Uctovnictvo_1_a.pdf

Uctovnictvo_2a.pdf

Uctovnictvo_2b.pdf

UČEBNÉ TEXTY:

Hotelovy_a_gastronomicky_manazment_1_P.pdf

Informatika_aplikovana_informatika_2_P.pdf

Odborna_anlgictina_Pa.pdf

Odborna_anglictina_Pb.pdf

Osobne_financie_P.pdf

Osobne_financie_P2.pdf

odborny_vycvik_1_Pa.pdf

odborny_vycvik_2_Pa.pdf

Technika_obsluhy_1P_a.pdf

Technika_obsluh_1P_b.pdf

Technika_obsluhy_2_P.pdf

Technologia_pripravy_pokrmov_2_P1.pdf

Technologia_pripravy_pokrmov_2_P2.pdf

Technologia_pripravy_pokrmov_1_P.pdf

Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu_P.pdf

Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu_P2.pdf

Uctovnictvo_2_P.pdf

PRACOVNÉ LISTY:

Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu_L.pdf

Technologia_sluziebb_cestovneho_ruchu_L1.pdf

Odborna_nemcina_La.pdf

Odborna_nemcina_Lb.pdf

odborny_vycvik_2_L1.pdf

Uctovnictvo_1_L.pdf

Uctovnictvo_2_L1.pdf

Uctovnictvo_2_L2.pdf

Finálne Príručky:

a_Hotelovy_a_gastronomicky_manazment_I.pdf

b_Hotelovy_a_gastronomicky_manazment_II.pdf

c_Odborna_anglictina.pdf

d_Odborna_nemcina.pdf

e_Odborny_vycvik_I.pdf

f_Odborny_vycvik_II.pdf

g_Osobne_financie.pdf

h_Technika_obsluhy_I.pdf

i_Technika_obsluhy_II.pdf

j_Technologia_pripravy_pokrmov_II.pdf

k_Technologia_pripravy_pokrmov.pdf

l_Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu__2.roc..pdf

m_Technologia_sluzieb_cestovneho_ruchu_1.roc..pdf

n_Uctovnictvo_I.pdf

o_Uctovnictvo_II.pdf

p_Zacinam_podnikat_final.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria