Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

Fotodokumentácia

                     

                                       

1. Zverejnenie projektu v budove školy:

 

2. Otváranie obálok s ponukami na zabezpečenie nákupu technického vybavenia:

3. Otváranie obálok s cenovými ponukami na zabezpečenie nákupu technického vybavenia:

4. Ukážky vyhotovených publikačných materiálov a ich zverejnenie v budove školy:

         

5. Práca pedagógov na vytváraní učebných materiálov: 

    

6. Implemetácia na hodinách:  

     

7. Prednášky na tému "Zakladanie živnosti a malých podnikov" v zmysle aktvity 1.3 Začínam podnikať:

    

8. Dodanie techniky v zmysle aktivity 1.1 Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov - časť 3 - Vybavenie špecializovaných odborných učební a učební odborného výcviku didaktickými pomôckami a technikou  nevyhnutnou pre inováciu vybraných predmetov:

 

9.Školenie pedagogických pracovníkov na Poráči v dňoch 27. – 29.3.2015 v súvislosti aktivitou projektu 2.1 "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy - Ľudské práva a škola v kontexte vzdelávania".

10. Školenie pedagogických pracovníkov školy na Poráči v dňoch 30.6. - 2.7.2015 v súvislosti s aktiviitou projektu 2.1 " Vzdelávanie pedagogický zamestnancov školy - Škola a enviromentálna výchova".

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria