Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

Vybavenie z projektu

                        

                                       

Dataprojektor vrátane uchytenia a kabeláže

ks 15

Dataprojektor bude využívaný  v rámci vyučovania na názorné vysvetľovanie preberaného učiva a pri inovácií metód a foriem  vyučovania.

Notebook ks 45 Notebooky sa využijú pre potreby vzdelávania učiteľov a žiakov,  pri tvorbe príručiek, študíjnych materiálov, pracovných listov a  pri výučbe cudzích jazykov. 
PC zostava s LCD ks 22 Stolný počítač sa využije pre potreby spracovania výstupov z aktivít projektu a pri práci žiakov. 
Tlačiareň ks 6 Tlačiarne budú využívané počas trvania projektu na tvorbu jednotlivých výstupov z hlavných aktivít projektu. 
Sieťová tlačiareň ks 2 Tlačiarne budú využívané počas trvania projektu na tvorbu jednotlivých výstupov z hlavných aktivít projektu 
Kopírka ks 2 Kopírovacie zariadenia budú využívané počas trvania projektu na tvorbu jednotlivých výstupov z hlavných aktivít projektu 
Multifunkčné zariadenie ks 3 Multifunkčné zariadenie bude využívané počas trvania projektu na tvorbu jednotlivých výstupov z hlavných aktivít projektu. 
Projekčné plátno ks 3 Využitie v odborných učebiach
Dataprojektor k interaktívnej tabuli ks 3 Dataprojektory budú využívané  v rámci interaktívneho projektového vyučovania na názorné vysvetľovanie preberaného učiva a pri inovácií metód a foriem  vyučovania. 
Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 1 Pre účely fotodokumentácie aktivít projektu a pre využitie počas vzdelávania.  
Interaktívna tabuľa ks 3 Využívané budú v rámci interaktívneho  vyučovania na názorné vysvetľovanie preberaného učiva a pri inovácií metód a foriem  vyučovania. 
Aplikačný softvér k interatívnej tabuli ks 0 Softvér bude využívaný na obsluhu interaktívnej tabule
Ozvučenie k interaktívnej tabuli ks 0 Ozvučenie k interaktívnej tabuli bude využívané počas trvania projektu, v rámci interaktívneho vyučovania na ozvučenie interaktívnej tabule.
WiFi router ks 2 WIFI router sa použije na vytvorenie siete v učebiach.
Vizualizér ks 3  
Kancelársky softvér ks 67 Kancelársky softvér  do zakúpených notebokov a PC sa využije na vzdelávanie učiteľov,  pri tvorbe príručiek, študíjnych materiálov a pracovných listov  počas realizácie projektu a na realizáciu aktivít žiakmi školy.
USB kľúč ks 15 Na uchovávanie a presun dát pre potreby realizácie aktivít projektu
Panvica nízka ks 5 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov
Baristický kufrík ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
Indukčný riad ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.:
Príbory ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.:
Stolový porcel.servis ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
Pressovar ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov
Kuchynský robot ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
Elektrická indukčná platňa ks 1 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
mikrovlnná rúra ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
kombinovaný sporák ks 1 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov. (
sada na bowle ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
rybací príbor+vidlič.na homáre ks 3 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
barmanský kufrík ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
stojan na šunku ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
nerezová kanvica ks 4 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
sklenené svietniky ks 4 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
stolný gril ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
kontaktný gril ks 1 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
indukčný varič ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov.
parný hrniec ks 2 Didaktická pomôcka / zariadenie / vybavenie sa využije na realizáciu aktivity - zriadenie odbornej učebne technológie prípravy pokrmov. 
reštauračný software ks 1 Určené pre jednoduché prevádzky s PC pokladňou:
       

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria