Navigácia

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru Školský projekt ESF Čo je to ESF ? Dokumenty a materiály na stiahnutie Aktivita projektu 1.1 - Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov Aktivita projektu 1.2 - Zážitková edukácia žiakov školy Aktivita projektu 1.3 - Začínam podnikať Aktivita projektu 2.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy Vybavenie z projektu Odborná literatúra z projektu Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku Manuál pre informovanie a publicitu Odkaz na Výskumnú agentúru Odkaz na stránku Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Zverejnenie výzvy a jej výsledky Informačný bulletin Výskumnej agentúry Ukážky novovytvorených učebných materiálov Publikovanie o projekte Fotodokumentácia Pozvánka na vyhodnotenie projektu Textová podstrana

Zmena názvu ASFEU k 1.7.2015 na Výskumnú agentúru

 

Zmena názvu ASFEU

s účinnosťou od 1. júla 2015 na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) mení názov na Výskumnú agentúru, so skráteným názvom „VA“. Všetky ostatné údaje, ako napríklad adresa sídla, identifikačné číslo (IČO) alebo čísla bankových účtov ostávajú nezmenené.

Táto zmena nemá vplyv na právne vzťahy a teda všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o NFP zostávajú zachované bezo zmien.

Postupne bude nový názov aj nové logo Výskumnej agentúry integrované do všetkých komunikačných zdrojov, vrátane nového webového sídla. Do začiatku jeho sprevádzkovania budú všetky relevantné informácie pre prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie naďalej zverejňované na www.asfeu.sk. Mailové adresy opv@asfeu.sk a info@asfeu.skbudú postupne nahradené novými adresami - info@vyskumnaagentura.sk a va@vyskumnaagentura.sk.

Nové logá

Na nižšie uvedenom odkaze sú logá na stiahnutie vo farebnej a čiernobielej verzii a definíciu farieb v zmysle zmeny názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na Výskumnú agentúru: 

http://www.asfeu.sk/agentura/aktuality/clanok/vyskumna-agentura-loga-na-stiahnutie-pre-prijimatelov-nfp-opv-a-opvav/

 

Vzor przenčnej listiny

Prezencna_listina_vzor.doc

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria