Navigácia

eTwinning Vianočné jedlá Môj deň v škole

eTwinnig

Čo je eTwinning?

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie technológií.

eTwinning umožňuje:

 • nájsť európsku partnerskú školu
 • s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner
 • spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace "
 • zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov
 • zúčastňovať sa on-line kurzov
 • použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe
 • získať národnú a európsku značku kvality eTwinning
 • získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži

Ďalšie informácie na www.etwinning.net

V školskom roku 2015/ 2016 sa na našej škole do eTwinningu zapojili vybraní študenti II. A, II. C a III. B triedy, ktorí pod vedením Mgr. I. Böttcherovej a Mgr. M. Prachnárovej pracujú na dvoch projektoch. Bližšie informácie o oboch projektoch nájdeš v ponuke: Vianočné jedlá, resp. Môj deň v škole.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria