Navigácia

www stránky

.

 

  

Ministerstvo školstva SR                            http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319

Metodicko -  pedagogické centrum              http://www.mpc-edu.sk/

Edičný program MŠ SR                                http://www.edicny-portal.sk/sk/hlavna-stranka

Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV http://www.siov.sk/

 

e-Bulletiny vydané v ŠIOV                           Bulletiny

   

 

Štátny pedagogický ústav                          http://www.statpedu.sk/sk/        


Európa - Kútik pre učiteľov                        http://europa.eu/teachers-corner/index_sk.htm    

Ústav informácií a prognóz školstva           http://www.uips.sk/

Europas                                                     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1353

 

Portál "úspešná škola "                              http://www.uspesnaskola.sk/


Zväz hotelov a reštaurácií                          http://www.zhrsr.sk
 

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria