Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A
I.C
I.D
I.E
II.A Triedny učiteľ Ing. Marcela Pavlisová
II.C Triedny učiteľ Ing. Valéria Vigašová
II.D Triedny učiteľ Ing. Monika Trembová
II.E Triedny učiteľ PaedDr. Matúš Grznár
II.H Triedny učiteľ Ing. Marcela Pavlisová
III.A Triedny učiteľ Ing. Alena Brincková
III.C Triedny učiteľ Mgr. Iveta Hurtuková
III.D Triedny učiteľ Mgr. Martina Prachnárová
III.E Triedny učiteľ Mgr. Ján Brincko
IV.A Triedny učiteľ Ing. Zuzana Sarnová
IV.C Triedny učiteľ Ing. Andrea Szilvásiová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Dluhoš
V.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Ďuršová

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria