Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Pavlisová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Valéria Vigašová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Trembová
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Matúš Grznár
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Pavlisová
I.J Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Brincková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Brincková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Hurtuková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Prachnárová
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Brincko
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Pavlisová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Sarnová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Szilvásiová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Júlia Palušková
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Belák
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Dluhoš
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Branislav Augustín
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Takáčová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Kišková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ďuršová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tabáková

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria