Navigácia

Počet návštev: 4188354

Novinky

PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania

6323 K hotelová akadémia

6324 M manažment regionálneho       cestovného ruchu

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA - Vysledky_prijimacieho_konania.pdf

6323 K hotelová akadémia - Vysledkova_listina_HA.pdf

6324 M manatment regionálneho cestovného ruchu - Vysledkova_listina_MRCR.pdf


žiaci, ktorí sú označení modrou farbou sú prijatí.

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční dňa 18., 21. a 22. mája 2018

(piatok, pondelok, utorok)

od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

 

Ďalší žiaci budú prijímaní podľa aktualizácií poradia prijatých uchádzačov, ktorá bude zverejnená 22. mája 2018 (utorok) o 15.00 hod.

Z tohto dôvodu je nutné sledovať denne aktualizáciu webovej stránky školy.

Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné!

Zákonný zástupca (bez dieťaťa) sa pri zápise preukáže preukazom totožnosti, zápisným lístkom (vydáva ZŠ) – bez odovzdania zápisného lístka, zákonný zástupca nedostane rozhodnutie o prijatí na štúdium.

 

V prípade nejasností sa informujte na týchto telefónnych číslach:

053/44 64 215, 0949 094 212

Naši partneri

Skláreň Rona v Lednických Rovniach patrí medzi významných svetových výrobcov kvalitného skla pre domácnosť. V štandardnom výrobnom sortimente je taktiež profesionálne zostavený program pre gastronómiu a hotely (HoReCa). Našej škole dodáva spoločnosť RONA pravidelne svoje výrobky, ktoré využívajú žiaci na praktickom vyučovaní.

LIDL - náš partner v rámci systému duálneho vzdelávania. Bližšie informácie získaš po kliknutí na logo nášho partnera.

Kaufland - náš partner v rámci systému duálneho vzdelávania. Bližšie informácie získaš po kliknutí na logo nášho partnera.

dm drogerie - náš partner v rámci systému duálneho vzdelávania. Bližšie informácie získaš po kliknutí na logo nášho partnera.

Program RESCAN od firmy SYSCON je komplexným softvérovým riešením pre všetky druhy a kategórie hotelov, penziónov a reštauračných zariadení. Zjednodušuje všetky činnosti súvisiace s recepciou. Pre našich žiakov je dobrou pomôckou, pretože sa môžu zdokonaliť v zručnostiach potrebných pri práci na recepcii.

Programy firmy KROS, a. s., používa viac ako 65 tisíc zákazníkov a spoločnosť je tak lídrom na slovenskom trhu v segmente ekonomického, stavebného a znaleckého softweru. Našim žiakom umožňuje viesť podvojné účtovníctvo vo fiktívnej firme, a tak získať zručnosť pre praktické potreby.

Program Cestovná agentúra, ktorý poskytla na výučbu firma PVsoft Poprad našej škole, je určený pre cestovné agentúry, províznych predajcov zahraničných zájazdov a pre iné subjekty sprostredkujúce služby v oblasti cestovného ruchu. Žiaci majú možnosť naučiť sa vo fiktívnej cestovnej agentúre komplexne vybaviť klienta.

Škola má s Pivovarmi Topvar, a. s., dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je podpora a zvyšovanie kultúry v pivnej oblasti. Pracovníci firmy zabezpečujú pre žiakov školiaci program o výrobe piva, o zásadách podávania piva, o správnom čapovaní piva, o starostlivosti o výčapné zariadenia. Firma nám umožňuje aj odborné exkurzie v pivovare.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria