Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Milan Kudrik riaditeľ
kudrik@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Helena Dzurillová zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
dzurillova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Zdena Hamráková zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
hamrakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Marta Vojdulová zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
vojdulova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Adásková majsterka OV
adaskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Viera Barabasová učiteľka OP
Vedie krúžok: Umenie variť a stolovať
barabasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Anna Baradlaiová učiteľka OP
baradlaiova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Miroslav Belák učiteľ OP
Triedny učiteľ: II.E
belak@hotelovkasnv.sk
 
 
Bc. Mária Biroščáková majsterka OV
Vedie krúžok: Barmanský
biroscakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Ján Brincko učiteľ OP
brincko@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Alena Brincková učiteľka OP
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: JA FIRMA
Vedie krúžok: Tanečný I.
brinckova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Katarína Cebuľová - Habasová majsterka OV
Vedie krúžok: Zdravý životný štýl
habasova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Cvengrošová majsterka OV
Vedie krúžok: Slávnostné stolovanie
cvengrosova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Vladimír Dluhoš učiteľ OP
dluhos@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Ďuršová učiteľka OP
dursova@hotelovkasnv.sk
 
 
Irena Fábryová vychovávateľka
Vedie krúžok: Futbalový - internát
fabryova@hotelovkasnv.sk
 
 
PaedDr. Matúš Grznár učiteľ OP
Triedny učiteľ: III.E
Vedie krúžok: Plavecký II.
Vedie krúžok: Posilňovňa - fitnes I.
Vedie krúžok: Posilňovňa - fitnes III.
grznar@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Iveta Hurtuková učiteľka OP
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Tanečný II.
hurtukova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Natália Janiková učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: Posilňovňa - fitnes II
janikova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Dana Kišková učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Nemčina v podnikaní
kiskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Tatiana Kraková učiteľka OP
krakova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Bohumil Kubenko učiteľ OP
Vedie krúžok: Plavecký I.
Vedie krúžok: Plavecký III.
kubenko@hotelovkasnv.sk
 
 
Bc. Barbora Lányi majsterka OV
 
 
Ing. Júlia Palušková učiteľka OP
Vedie krúžok: Moderné stolovanie
paluskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Marcela Pavlisová učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.H
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Stolovanie a odborné zručnosti
pavlisova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Martina Prachnárová učiteľka OP
prachnarova@hotelovkasnv.sk
 
 
Oľga Puškárová majsterka OV
puskarova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Rerková učiteľka OP
 
 
Ing. Zuzana Sarnová učiteľka OP
Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Podnikanie v cestovnom ruchu
sarnovaz@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Elena Schmidtová učiteľka OP
schmidtova@hotelovkasnv.sk
 
 
Anna Sisková vychovávateľka
siskova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Andrea Szilvásiová učiteľka OP
Vedie krúžok: Mladý účtovník
szilvasiova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Radovan Štapinský vychovávateľ
stapinsky@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Eva Štirbanová učiteľka OP
Vedie krúžok: Matematika okolo nás
stirbanova@hotelovkasnv.sk
 
 
Mgr. Mária Tabáková učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.B
tabakova@hotelovkasnv.sk
 
 
PaedDr. Gabriela Takáčová učiteľka OP
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Sprievodcovský I.
takacova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Monika Trembová učiteľka OP
Triedna učiteľka: III.D
trembova@hotelovkasnv.sk
 
 
Ing. Valéria Vigašová učiteľka OP
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Sprievodcovský II.
vigasova@hotelovkasnv.sk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria