Navigácia

Školský poriadok

Interná smernica

Po kliknutí na nižšie uvedené odkazy sa vám zobrazia príslušné dokumenty uložené vo formáte pdf !!!

 

      Vnútorný školský poriadok:  VNUTORNY_SKOLSKY_PORIADOK_HA_2015.pdf

 

     Zásady hodnotenia, klasifikácie a skúšania žiakov na praktickom vyučovaní     1.pdf

 

Zásady  ospravedlňovania žiakov počas ich neprítomnosti na vyučovaní         2.pdf

 

Zásady  informovania rodičov o neprítomnosti žiakov a o neprospievaní         3.pdf

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria