Navigácia

Školský poriadok

Interná smernica

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
    Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

    Adresa a kontakt na školský internát:
    Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


  • škola:
    +421 53 4464215
    +421 53 4424189

Fotogaléria