Navigácia

Verejné obstarávanie

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves

Zverejnenie zadania zákazky s hodnotou viac ako 1000 € bez DPH

Podľa  §9 ods.9 novely 95/2013 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :                        Hotelová akadémia             

Sídlo :                          Radničné námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Právna forma:              príspevková organizácia

IČO:                             17078504

DIČ:                             2020727093

IČ DPH:                       nie je platcom DPH

V priloženom súbore sú zverejné zákazky v zmysle vyššie uvedeného: Zadanie_zakazok_2013.pdf

                                                                                                Zadanie_zakazok_2014.docx

 

 

V priložených súboroch sú zverejnené súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za jednotlivé štvrťroky:

Suhrnna_sprava-2Q2011.pdf

Suhrnna_sprava-4Q2011.pdf

Suhrnna_sprava-2Q2012.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria