Navigácia

Verejné obstarávanie

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves

Zverejnenie zadania zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 5.000,00 € bez DPH

Podľa  § 117 zákona č. 272/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov škola zverejňuje správy o zákazkách s cenou vyššou ako 5.000,00€  bez DPH za jednotlivé štvrťroky na adrese https://www.uvo.gov.sk/

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :                        Hotelová akadémia             

Sídlo :                          Radničné námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Právna forma:              príspevková organizácia

IČO:                             17078504

DIČ:                             2020727093

IČ DPH:                       nie je platcom DPH

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria