Navigácia

Absolventi školy

V nižšie uvedených odkazoch nájdete menný zoznam absolventov jednotlivých študijných a učebných odboroch končiacích štúdium v príslušnom  kalendárnom  roku:

Rok 2017: 1J_2017.pdf, 2H_2017.pdf, 3D_2017.pdf, 3E_2017.pdf4C_2017.pdf, 5A_2017.pdf, 5B_2017.pdf, 5C_2017.pdf

Rok 2016:  3E_2016.pdf, 3.D_2016.pdf, 5A_2016.pdf, 5B_2016.pdf, 5C_2016.pdf

Rok 2015: 5.A_2015.pdf 5.B_2015.pdf, 3D_2015.pdf, 3E_2015.pdf, 1.J_2015.pdf

Rok 2014: 1._J_2014, 3._D_2014.pdf, 3._E_2014.pdf, 4._C_2014_.pdf, 5._A_2014.pdf, 5.B_2014.pdf

Rok 2013: 2._H_2013.pdf, 3._D_2013.pdf, 3._E_2013.pdf, 4._C_2013.pdf, 5._A__2013.pdf, 5._B_2013.pdf

Rok 2012: 1._J_2012.pdf, 3._D_2012.pdf, 4._C_2012.pdf, 5._A__2012.pdf, 5._B__2012.pdf

Rok 2011: 1._J_2011.pdf, 3._D__2011.pdf, 3._H_2011.pdf, 4._C_2011.pdf, 5._A__2011.pdf

Rok 2010: 1._J_2010.pdf, 3._D_2010.pdf, 3._H_2010.pdf, 4._C_2010.pdf, 5._A_2010.pdf, 5._B_2010.pdf

Rok 2009: 1._J_2009.pdf, 3._D_2009.pdf, 3._D_2009.pdf, 3._H_2009.pdf, 4._C_2009.pdf, 5._A_2009.pdf, 5._B_2009.pdf

Rok 2008: 1._J_2008.pdf, 3._D_2008.pdf, 3._H__2008.pdf, 4._C_2008.pdf, 5._A_2008.pdf, 5._B_2008.pdf

Rok 2007: 3._D_2007.pdf, 3._E__2007.pdf, 3._H_2007.pdf, 3._J_2007.pdf, 4._C__2007.pdf, 5._A__2007.pdf, 5._B__2007.pdf

Rok 2006: 3._D__2006.pdf, 3._E_2006.pdf, 3._H_2006.pdf, 3._J_2006.pdf, 5._A_2006.pdf, 5._B_2006.pdf

Rok 2005: 3._D_2005.pdf3._E_2005(1).pdf , 3._J_2005.pdf, 5._A_2005.pdf, 5._B_2005.pdf

Rok 2004: 3._C_2004.pdf, 3._D_2004.pdf, 3._E_2004.pdf, 3._H_2004.pdf, 3._J_2004.pdf, 5._A_2004.pdf, 5._B_2004.pdf

Rok 2003: 2._H_2003.pdf, 3._C_2003.pdf, 3._D_2003.pdf, 3._J_2003.pdf, 5._A_2003.pdf, 5._B_2003.pdf

Rok 2002: 3._C_2002.pdf, 3._D_2002.pdf, 3._E_2002.pdf, 3._J_2002.pdf, 5._A_2002.pdf, 5._B_2002.pdf

Rok 2001: 3._C_2001.pdf, 3._D_2001.pdf, 3._E_2001.pdf, 3._J_2001.pdf, 5._A_2001.pdf, 5._B_2001.pdf

Rok 2000: 2._H_2000.pdf, 3._C_2000.pdf, 3._D_2000.pdf, 3._J_2000.pdf, 5._A_2000.pdf, 5._B_2000.pdf

Rok 1999: 2._H_1999.pdf, 3._C_1999.pdf, 3._D_1999.pdf, 3._J_1999.pdf, 5._A_1999.pdf

Rok 1998: 1._J_1998.pdf, 2._H_1998.pdf, 3._C_1998.pdf, 3._D_1998.pdf, 5._A_1998.pdf, 5._B_1998.pdf

Rok 1997: 1._J_1997.pdf, 2._H_1997.pdf, 3._B_1997.pdf, 3._C_1997.pdf, 3._D_1997.pdf, 4._C_1997.pdf, 5._A_1997.pdf

                  5._B_1997.pdf

Rok 1996: 1._J_1996.pdf, 2._H_1996.pdf, 3._D_1996.pdf, 3._E_1996.pdf, 4._C_1996.pdf, 5._A_1996.pdf, 5._B_1996.pdf

Rok 1995: 1._J_1995.pdf, 2._H_1995.pdf, 3._D_1995.pdf, 3._E_1995.pdf, 4._C_1995.pdf

Rok 1994: 1._JE_1994.pdf, 2._H_1994.pdf, 3._D_1994.pdf, 3._E_1994.pdf, 3._F_1994.pdf, 3._G_1994.pdf

Rok 1993: 1._J_1993.pdf, 2._H_1993.pdf, 3._A_1993.pdf, 3._B_1993.pdf, 3._C_1993.pdf, 3._D_1993.pdf, 3._E_1993.pdf,

                  3._F_1993.pdf, 3._G_1993.pdf, 4._A_1993.pdf

Rok 1992: 1._J_1992.pdf, 2._H_1992.pdf, 3._B_1992.pdf, 3._C_1992.pdf, 3._D_1992.pdf, 3._E_1992.pdf, 3._F_1992.pdf,

                  3._G_1992.pdf, 4._A_1992.pdf

Rok 1991: 1._J_1991.pdf, 2._H_1991.pdf, 3._B_1991.pdf, 3._C_1991.pdf, 3._D_1991.pdf, 3._E_1991.pdf, 3._F_1991.pdf,

                  3._G_1991.pdf, 4._A_1991.pdf

Rok 1990: 2._H_1990.pdf, 3._B_1990.pdf, 3._C_1990.pdf, 3._D_1990.pdf, 3._E_1990.pdf, 3._F_1990.pdf, 4._A_1990.pdf

Rok 1989: 3._B_1989.pdf, 3._C_1989.pdf, 3._D_1989.pdf, 3._E_1989.pdf, 3._F_1989.pdf, 3._G_1989.pdf, 4._C_1989.pdf

Rok 1988: 2._H_1988.pdf, 3._B_1988.pdf, 3._C_1988.pdf, 3._D_1988.pdf, 3._E_1988.pdf, 3._F_1988.pdf, 4._A_1988.pdf

Rok 1987: 2._F_1987.pdf, 3._A_1987.pdf, 3._B_1987.pdf, 3._C_1987.pdf, 3._D_1987.pdf, 3._E_1987.pdf, 4._A_1987.pdf

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria