Navigácia

 • Prijímacie konanie

  V ponuke Hlavného menu/Prijímacie konanie sme zverejnili Plán prijímania pre školský rok 2018/2019 do tried prvých ročníkov a Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 do jednotlivých študijných a učebných odborov.

 • POKYNY – SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

 • EXPERT GENIALITY SHOW

  Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zapojili do celoslovenskej vedomostnej  súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Študenti si mali možnosť vybrať z rôznych tém – Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Góly, body, sekundy a Do you speak english?.

  Svoje vedomosti z matematiky si mohli preveriť v téme Mozgolamy, kde sa Simona Kuzmíková umiestnila na krásnom 23. mieste a Dominik Vantroba  na 41. mieste spomedzi 407 zúčastnených. Dominik získal aj 23. miesto v kategórií  Do you speak english? spomedzi 383 zúčastnených. Obaja tak získali titul TOP Expert. Jakub Repčiak získal 53. miesto zo 671 zúčastnených a v téme Svetobežník a Dejiny, udalosti, umenie získal 75. miesto  z 397 zúčastnených. Získal tak titul TOP Expert.

  V prvej štvrtine sa spomedzi všetkých zúčastnených umiestnili a Titul Expert získali: Ema Janíčková (Dejiny, udalosti, umenie), Matej Petrek (Góly, body, sekundy) a Bianka Slebodniková (Svetobežník).

  Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

   

 • Ples hotelovej akadémie

  Dňa 10. 2. 2018 sa v priestoroch koncertnej sály Reduta uskutočnil 22. reprezentačný ples hotelovej akadémie. Súčasťou plesu bolo aj vykonanie praktickej časti záverečnej skúšky žiakov tretích ročníkov v odbore kuchár a čašník/ servírka.

  Hostia mali možnosť ochutnať výrobky studenej a  teplej  kuchyne, ktoré  pripravovali  žiaci III. D  a I. J triedy pod vedením pani Barabasovej  a Ing. Trembovej. Žiaci III. E triedy miešali alkoholické a nealkoholické nápoje a zabezpečovali obsluhu počas celého večera.  

  Tento rok našich tanečníkov z III. A a III. C triedy pripravovali  manželia Urbanovci, za čo im patrí veľká vďaka. Tak ako každý rok sme s napätím očakávali víťazov tanečnej súťaže. Po úspešnom absolvovaní tanečného kurzu a odovzdaní certifikátov sa Kráľom a Kráľovnou plesu 2018 stal súťažný pár č. 1 z III. A triedy – Martina Girmonová a Denis Pecha.

  Víťazom blahoželáme.

 • Lyžiarske výcvikové kurzy

  Vďaka príspevku Ministerstva školstva vo výške 150 € na žiaka sme aj v tomto školskom roku pre žiakov prvých ročníkov zorganizovali kurzy lyžovania. V dňoch 22.  26. januára 2018 sa uskutočnil prvý kurz, ktorého sa zúčastnilo 50 žiakov a od 12. 16. februára 2018 druhý kurz, ktorý absolvovalo 30 žiakov. Výcvik sa uskutočnil v snowparku Lučivná.

  V prekrásnom prostredí pod Vysokými Tatrami strávili účastníci nádherných päť dni. Mnohí z nich boli na lyžiach prvýkrát a zážitky z kurzu im utkvejú v pamäti na dlhú dobu.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

   Dňa 7. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci, ktorí sa do riešenia zapojili, overili svoje schopnosti pri práci s textom, prejavili svoje komunikačné zručnosti a schopnosť vyjadriť vlastný názor na určenú tému.

  Výsledky:

  Kategória B: 1. Simona Kopčárová I. B

                       2. Bianka Slebodníková I. C

                       3. Ema Slovisnká II. C

  Kategória A:  1. Timea Anna Budziňáková V. A

                        2. Simona Kuzmíková III. A

                        3. Anna Mária Ondrejčáková  V. A

  Víťazom blahoželáme, Timei a Simone želáme veľa úspechov na krajskom kole.    

   

 • BARISTICKÝ KURZ NA NAŠEJ ŠKOLE

  V dňoch 28.05. 2018 – 30. 05. 2018 organizujeme baristický kurz

  za uvádzaciu cenu  50,00 €

   

  Kontakt v prípade záujmu:       Ing. Marcela Pavlisová,

                                                  0948001735

                                                  pavlisova@hotelovkasnv.sk

 • Stužková 4. C

  Prvý decembrový deň sa stal pre študentov 4. C výnimočným a nezabudnuteľným...

 • Víťazi okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku z našej školy

  Víťazi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku sa 18. januára 2018 zúčastnili na okresnom kole. Obidvaja zástupcovia našej školy Simona Trebunová z II. A a Martin Gasior zo IV. A vyhrali svoje kategórie a domov si odniesli ceny za 1. miesto. Zároveň postupujú na krajské kolo v Košiciach. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom súťažení.

 • Hoteláci na výstave cestovného ruchu v Bratislave

  25.1. 2018 sa žiaci III. C vybrali na odbornú exkurziu do Bratislavy.

  Cesta vlakom prebehla v poriadku a po piatich hodinách sme vystúpili na železničnej stanici v Bratislave. Príjemnou prechádzkou sme sa dostali do centra starého mesta, kde sme mali objednané ubytovanie. Vo štvoriciach sme bývali v apartmánoch, ktoré vyzerali naozaj veľmi pekne. Zložili sme si veci a už aj vyštartovali spoznávať naše hlavné mesto, teda jeho centrum. Prešli sme sa okolo hotela Carlton, Slovenského národného divadla, Divadla P. O. Hviezdoslava, paneláka Manderlák, Dómu sv. Martina, Hviezdoslavovho námestia a po „Novom moste“ sme prišli až do Sadu Janka Kráľa. Odtiaľ sme mali už blízko do obchodného centra Aupark, kde sme sa najedli, poprezerali obchody a nakúpili niečo na večeru. Večer sme strávili v našich apartmánoch, v teple a pri príjemnom rozhovore.

  Ďalší deň ráno sme sa prešli k Bratislavskému hradu, kde sme absolvovali prehliadku hradu. Po hradbách sme sa opäť dostali k „Novému mostu“ a popod reštauráciu Ufo až k výstavisku Incheba. Tam sa totiž konala výstava ITF Slovakiatour Danubia Gastro. Ide o výstavu venovanú cestovnému ruchu, novinkám v gastronómii, poľovníctvu a rôznym gastro súťažiam. Po štyroch hodinách strávených na výstavisku sme sa celkom radi rozlúčili s Bratislavou a nasadli na vlak do Spišskej Novej Vsi.

  Veľa sme videli a zažili. Ďakujeme za túto možnosť...

   

 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ocenilo Simonu Trebunovú

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizovalo súťaž Mladí prekladatelia, ktorá bola určená pre všetky jazyky a všetky typy škôl. Z celého Slovenska ocenilo sedem angličtinárov a len jednu nemčinárku.

  Tou jednou nemčinárkou je Simona Trebunová z II. A triedy. Cenu si prevzala 19. januára 2018 v Bratislave na seminári  Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia?

  Simone gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

  https://www.facebook.com/zekvsr/posts/1981710768512562

 • Talentárium 2017

  V posledný pracovný deň pred Vianočnými sviatkami sa v našej telocvični uskutočnil už 7. ročník vianočného talentária. Žiaci  jednotlivých tried svojimi tanečnými a speváckymi vystúpeniami, prípadne nacvičenou  scénkou, chceli pobaviť pedagogický zbor aj svojich spolužiakov. To sa im aj podarilo.  Zúčastniť sa mohol každý, stačilo trochu odvahy a talentu.

  V úvode programu bolo ocenených 7 žiakov, ktorí dosiahli v uplynulom roku najlepšie výsledky na poli študijnom alebo športovom. Boli to Simona Trebunová 2. A, Gabriela Kohútová 3. A, Dominik Vantroba 3. A, Viktória Dubravská 3. C,  Martin Gasior 4. A, Danka Kleinová 4. C a Kristína Zavora  4. C. 

  Po takmer dvojhodinovom programe žiaci spoločne zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc. Na záver hodnotiaca komisia ocenila 3 najlepšie vystúpenia

  1. miesto: Erik Jurčák 3. A  – spev  a Oliver Klein 5. B – hra na klavír

  2. miesto: dievčatá zo 4. A – rusnácke ľudové piesne

  3. miesto: Mário Škop 4. C – spev

  Nácvik aj scenár celej akcie zabezpečila Mgr. Mária Ďuršová, ktorej patrí naše poďakovanie a celý program moderovala nová dvojica Henrieta Zvárová a Erik Jurčák, ktorá svoju úlohu zvládla veĺmi dobre.

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  19. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 30 žiakov v kategóriách 2A,2B a 2D.

  Výsledky:

  Kategória 2A:    1. miesto: Martina Rišová – I. B

                              2. miesto:  Simona Kopčárová – I. B

                              3. miesto:  Petra Antašová – I. A

  Kategória 2B:     1. miesto: Erik Krištovčo – V. B       

                              2. miesto:  Dominik Vantroba – III. A

                              3. miesto:   Samuel Slezák – IV. A

  Kategória 2D:     1. miesto: Dana Kleinová – IV. C

  Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za účasť, víťazom srdečne BLAHOŽELÁME a držíme prsty na obvodnom kole súťaže 17. 1. 2018, ktoré sa uskutoční na Gymnáziu, Školská, v Spišskej Novej Vsi.

   

 • Odborná exkurzia v Košiciach

  19.12.2017 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie s názvom Najkrajšie skvosty Košíc. Žiaci II.C triedy navštívili mesto Košice, aby spoznali ďalší krásny kút Slovenska a aby získali nové odborné zručnosti, ktoré môžu použiť vo svojej budúcej kariére pracovníka cestovného ruchu.

  Po príchode do Košíc sme sa stretli so sprievodkyňou, ktorá nás previedla historickým centrom mesta a porozprávala nám veľa zaujímavých informácií a tzv. pikošiek o minulosti mesta. Okrem toho poskytla aj rady do pracovného života, ako sa stať dobrým sprievodcom CR. Potom sme sa zohriali v nákupnom centre Aupark a prešli sa po vianočných trhoch, kde voňal vianočný punč, langoše a iné vianočné dobroty. Nadýchali sme sa vianočnej atmosféry a videli krásne vyzdobené mesto KOŠICE.

  Krásne Vianoce všetkým...

   

 • Časopis Intráčik

  V ponuke Hlavného menu - Časopis Intráčik sme zverejnili nové, predvianočné vydanie nášho občasníka.

 • Deň otvorených dverí

  14. decembra 2017, počas dňa otvorených dverí, boli žiaci základných škôl, ktorí nás navštívili, oboznámení s ponukou učebných a študijných odborov. Zároveň si pozreli prezentácie o jednotlivých vyučovacích predmetoch,  dozvedeli sa o požiadavkách pre prijatie na štúdium a získali množstvo informácií pri neformálnych rozhovoroch  so študentmi našej školy.

 • Odborná exkurzia -NR SR

  5. decembra 2017 sa študenti končiacich ročníkov – IV. C, V. A a V. B zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave. Maturanti navštívili budovu Národnej rady SR. Za účasti sprievodcu si prezreli budovu NR, viedli zaujímavé rozhovory s rôznymi poslancami a nakoniec sa zúčastnili aj samotného parlamentného rokovania v sieni NR, ktoré bolo pre nich najzaujímavejšie. Po tejto návšteve si študenti prezreli aj Bratislavský hrad a tradičné vianočné trhy.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

     Aj tento rok si najlepší nemčinári našej školy opätovne  zmerali svoje sily. Ôsmeho decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V silnej konkurencii  si prvenstvo vybojovali: Martin Gasior  v kategórii 2B a Simona Trebunová  v kategórii 2A. 

  Ďalšie výsledky:

  Kategória 2B – tretí, štvrtý, piaty ročník

  1. miesto:   Martin Gasior                      IV. A
  2. miesto:   Martin Girgaš                      IV. A
  3. miesto:   Dominik Vantroba                III. A

  Kategória 2A – prvý a druhý ročník

  1. miesto:   Simona Trebunová              II. A
  2. miesto:   Kristán Goldyniak                II. A
  3. miesto:   Sebastián Novák                 II. A
 • Prekladateľská súťaž

  V piatok 24.11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje túto súťaž každoročne pre školy v európskej únii a vždy je určená len pre 17-ročných žiakov. Tento rok je to pre študentov narodených v roku 2000. Prekladali sme text z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Školské kolo vyhrala Simona Trebunová z II.A. Jej víťazný text sme zaslali do Bratislavy a Simona sa ním uchádza o možnosť zúčastniť sa na Seminári mladých prekladateľov, ktorý sa uskutoční v januári a zúčastnia sa na ňom aj prekladatelia z anglického a francúzskeho jazyka. Na 2. mieste v školskom kole sa umiestnil Dominik Vantroba z III.A a tretie miesto získala Viktória Pernická z III.A. Blahoželáme.

   

 • Advent 2017

  5. decembra 2017 sa na radnici v Levoči uskutočnil benefičný koncert Advent 2017. Organizovala ho Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v spolupráci so SŠ internátnou J. Vojtaššáka a mestom Levoča. Po benefičnom koncerte zabezpečili naši žiaci recepciu pod vedením odbornej učiteľky Ing. Marcely Pavlisovej.

  Poďakovanie patrí žiakom: Nikole Kovalčíkovej z Il. A triedy, Ľubošovi Durňákovi, Alexovi Krivdovi, Paulíne Pitoňákovej, Adamovi Urbaníkovi , Michaele Filipovej a Vladke Vaverčákovej zo IV. A triedy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria