Navigácia

 • Deň otvorených dverí

  14. decembra 2017, počas dňa otvorených dverí, boli žiaci základných škôl, ktorí nás navštívili, oboznámení s ponukou učebných a študijných odborov. Zároveň si pozreli prezentácie o jednotlivých vyučovacích predmetoch,  dozvedeli sa o požiadavkách pre prijatie na štúdium a získali množstvo informácií pri neformálnych rozhovoroch  so študentmi našej školy.

 • Odborná exkurzia -NR SR

  5. decembra 2017 sa študenti končiacich ročníkov – IV. C, V. A a V. B zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave. Maturanti navštívili budovu Národnej rady SR. Za účasti sprievodcu si prezreli budovu NR, viedli zaujímavé rozhovory s rôznymi poslancami a nakoniec sa zúčastnili aj samotného parlamentného rokovania v sieni NR, ktoré bolo pre nich najzaujímavejšie. Po tejto návšteve si študenti prezreli aj Bratislavský hrad a tradičné vianočné trhy.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Aj tento rok si najlepší nemčinári našej školy opätovne  zmerali svoje sily. Ôsmeho decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V silnej konkurencii  si prvenstvo vybojovali: Martin Gasior  v kategórii 2B a Simona Trebunová  v kategórii 2A. 

  Ďalšie výsledky:

  Kategória 2B – tretí, štvrtý, piaty ročník

  1. miesto:   Martin Gasior                      IV.A
  2. miesto:   Martin Girgaš                      IV. A
  3. miesto:   Dominik Vantroba                III. A

  Kategória 2A – prvý a druhý ročník

  1. miesto:   Simona Trebunová              II. A
  2. miesto:   Kristán Goldyniak                II. A
  3. miesto:   Sebastián Novák                 II. A
 • Prekladateľská súťaž

  V piatok 24.11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje túto súťaž každoročne pre školy v európskej únii a vždy je určená len pre 17-ročných žiakov. Tento rok je to pre študentov narodených v roku 2000. Prekladali sme text z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Školské kolo vyhrala Simona Trebunová z II.A. Jej víťazný text sme zaslali do Bratislavy a Simona sa ním uchádza o možnosť zúčastniť sa na Seminári mladých prekladateľov, ktorý sa uskutoční v januári a zúčastnia sa na ňom aj prekladatelia z anglického a francúzskeho jazyka. Na 2. mieste v školskom kole sa umiestnil Dominik Vantroba z III.A a tretie miesto získala Viktória Pernická z III.A. Blahoželáme.

   

 • Advent 2017

  5. decembra 2017 sa na radnici v Levoči uskutočnil benefičný koncert Advent 2017. Organizovala ho Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v spolupráci so SŠ internátnou J. Vojtaššáka a mestom Levoča. Po benefičnom koncerte zabezpečili naši žiaci recepciu pod vedením odbornej učiteľky Ing. Marcely Pavlisovej.

  Poďakovanie patrí žiakom: Nikole Kovalčíkovej z Il A triedy, Ľubošovi Durňákovi, Alexovi Krivdovi, Paulíne Pitoňákovej, Adamovi Urbaníkovi , Michaele Filipovej a Vladke Vaverčákovej z IV. A triedy.

 • Odborná exkurzia v Bardejove

  25. novembra 2017 sa žiaci I. C a  II. C zúčastnili poznávacej exkurzie v Bardejove, ktorý je od roku 2000 zapísaný medzi lokalitami Svetového dedičstva UNESCO.

  Žiaci spoznali najvzácnejšiu časť mesta ‒ Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou, v ktorej je umiestnená expozícia Šarišského múzea.

  Na krásne zrekonštruovanom Radničnom námestí sa odfotili pri bronzovej soche kata, ktorá nie je len replika, ale svedectvo o skutočnej osobe pôsobiacej v Bardejove.

  Žiaci študujúci odbor manažment regionálneho cestovného ruchu spoznali aj prácu sprievodkyne, ktorá im okrem historických faktov povedala aj mnohé kuriozity, ktoré ich zaujali asi najviac.

  K Bardejovu neodmysliteľne patria aj svetoznáme Bardejovské kúpele, ktoré a sú jedny z najobľúbenejších a najnavštevovanejších slovenských kúpeľov. V kúpeľnom parku žiaci videli sochu cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, manželky cisára Františka Jozefa I., ktorá si kúpele vychutnávala v roku 1895.

   

 • Burza škôl v Levoči

  Burza škôl v Levoči

  Po tretíkrát sme sa v tomto školskom roku zúčastnili na burze stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo v Levoči na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a otvoril ho zástupca primátora PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga. Našu školu úspešne prezentovali Simona Kručinská a Lukáš Spišský z V.A, ktorí deviatakov informovali o možnostiach štúdia na našej škole, o aktivitách študentov, ako aj o zaujímavých destináciách zahraničnej praxe a exkurzií, ktoré naši študenti absolvujú. Mária Látková z II.E zastupovala žiakov učebného odboru, návštevníkom nášho prezentačného miesta ponúkala čerstvé koláčiky a voňavý pečený čaj. Ďakujeme našim úspešným žiakom za ich zaujímavé zážitky a skúsenosti a ich profesionálnu reprezentáciu školy na tejto akcii.

   

   

 • Kuchár Zemplína

  18. októbra 2017 sa uskutočnil  V. ročník súťaže Kuchár Zemplína, Jesenná gastronomická výstava jedál a cukrárenských výrobkov . Žiak Erik Dický si do súťaže vybral mäsitý pokrm „Chrumkavé kačacie prsia s kuriatkami v bazalkovom hniezde“.  Adriana Kručinská pripravovala múčnik s názvom „Dvojsrdce z lásky“.

  Žiaci k práci pristupovali zodpovedne, neprekročili časový limit a úspešne sa umiestnili .

  Erik sa umiestnil na 1. mieste  – srdečne mu blahoželáme!

 • Deň študentov

  Mesto Spišská Nová Ves každoročne pri príležitosti Dňa študentov usporadúva prijatie študentov, ktorí úspešne reprezentovali školu a mesto na krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach organizovaných MŠVVŠ SR. Aj v tomto roku boli medzi ocenenými naši žiaci. 

  Dňa 14.11.2017  primátor slávnostne odovzdal v obradnej sieni Radnice ocenenie týmto študentom: Simona Trebunová II.A , Gabriela Kohútová III.A a Martin Gasior IV.A.

 • Darovanie krvi

  V priloženom odkaze je článok o klube darcov krvi na našej škole:

  Článok venovaný darcom krvi z našej školy

 • Burza škôl v Gelnici

       Aj tento rok sa konala burza stredných škôl pod názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu. 26. októbra 2017 v Gelnici našu školu prezentovala Simona Kručinská (V. A), ktorá deviatakom predstavila štúdium na našej škole, aktivity žiakov a odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Nikoletta Ziburová (IV. A) priblížila žiakom ZŠ odbor hotelová akadémia, destinácie zahraničnej praxe, a to najmä Taliansko, kde absolvovala prax a získala aj špeciálnu pochvalu od spokojných klientov. Gabriela Kohútová (III. A) zaujala deviatakov svojou zručnosťou pri príprave miešaných nápojov, ktoré nielenže vyzerali na pohľad lákavo, ale aj výborne chutili. Gabika žiakom rozprávala o svojich skúsenostiach zo súťaží v miešaní nápojov, keďže nás len deň predtým úspešne reprezentovala na súťaži Junior Cup v Prešove a umiestnila sa v striebornom pásme. Žiakom sme okrem miešaných nápojov podávali aj chutné koláčiky, ktoré upiekli žiaci z odboru kuchár.

       Ďakujeme našim úspešným žiakom za ich zaujímavé zážitky a skúsenosti a ich profesionálnu reprezentáciu školy na tejto akcii.

 • Burza škôl v SNV

  Burza stredných škôl pod názvom Správna voľba povolania príležitosť k úspechu sa konala 24. – 25. októbra 2017 v Spišskej Novej Vsi.  Hotelovú akadémiu prezentovala Natália Biacovská (III.C), ktorá deviatakom predstavila štúdium na našej škole, aktivity žiakov a odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Nikoletta Ziburová (IV.A) priblížila žiakom ZŠ odbor hotelová akadémia, destinácie zahraničných praxí, najmä Taliansko, v ktorom nielen absolvovala prax, ale so spolužiačkou získali aj špeciálnu pochvalu od spokojných klientov.  Martin Gasior (IV.A) opäť prejavil svoju všestrannosť. Najprv pripravil a podával miešané nápoje, a potom zaujímavo rozprával o svojich skúsenostiach a zážitkoch z praxe v Nemecku. Odbor čašník, servírka prezentovali Barbora Čechová (III.E) a Martina Múdra (III.E), ktoré podávali chutné koláčiky z kuchyne žiakov z odboru kuchár. Celý tím žiakov podal profesionálny výkon a našu školu reprezentoval na vysokej úrovni.

 • Barmanská súťaž

  24. a 25. októbra  2017 žiačky 3. A – Gabriela Kohútová a Marcela Spustová reprezentovali  našu školu na 25. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže  EUROCUP  2017 v Prešove. Súťažili v týchto disciplínach:

  1. písanie testu, ktorý obsahoval otázky zamerané na oblasť miešaných nápojov, tovaroznalectva a všeo-becný rozhľad – časový limit 20 minút

  2. miešanie nápojov v stanovenom čase 7 minút:

  • barman s choice drink – 4 porcie
  • soft drink – 4 porcie

  Porotcovia hodnotili techniku miešania nápojov, originalitu, chuť, farbu, vôňu, dekoráciu a celkový vzhľad nápojov, ale aj vystupovanie každého súťažiaceho barmana. V týchto náročných disciplínach sa dievčatám podarilo umiestniť v striebornom pásme.

  Srdečne blahoželáme a obom dievčatám želáme veľa tvorivých nápadov, energie a ďalších úspechov pri reprezentácii našej školy.

                                                                                                                                       Bc. Mária Biroščáková

  Mercela Spustová 3.A                                                    Gabriela Kohútová 3.A

 • Exkurzia u hasičov

   

  Záznam z exkurzie z dňa 5. 10. 2017

  Požiarna zbrojnica: protipožiarna ochrana

      Žiaci boli poučení o zásadách prevencie pred požiarmi. Oboznámili sa s hasičskou technikou, s vozidlami rôznej kategórie určenými na rôzne zásahy v závislosti od druhu požiarov či nehôd. Taktiež mali možnosť vidieť pracovisko hasičov, vrátane ich pracovného výstroja. Najviac žiakov zaujali autentické zážitky hasičov zo zásahov.

 • Svetový deň zdravej výživy

  klikni si

  16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Strava je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Uspokojuje našu potrebu energie, ale získavame z nej aj živiny potrebné pre život. Je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

  Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy boli v školskej jedálni ponúkané zdravé jedlá, ktoré pripravili pracovníčky školskej jedálne spoločne s učiteľkami odborného výcviku. Naši stravníci s veľkou chuťou degustovali ponúkané špeciality a potvrdili, že nielen chutne vyzerali, ale aj naozaj chutili. 

  Na recepcii sa podávali cviklové muffiny, karotkové koláče a nátierky priamo z našej kuchyne, ktoré pripravili žiaci ll. A triedy  na hodinách TPP a TEO.

  K príjemnej atmosfére prispeli aj členovia speváckej skupiny LIPA, ktorí svojím vystúpením spestrili a oživili toto podujatie.  

   

 • Hoteláci v rádiu Regina

   

  klikni si           

  Opäť sme prijali ponuku mesta a 27. septembra sme pripravili podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného chu. Aj druhý ročník Potuliek s hotelákmi bol úspešný. Žiaci III. C triedy odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sprevádzali turistov centrom nášho krásneho mesta. Hoteláci z III. A triedy, Marcela Spustová, Monika Marasová a Maroš Dacho, pripravili chutné drobnosti, ktoré v stánku prezentovali a podávali. Každý, kto ochutnal, si pochvaľoval našu pestrú ponuku: tradičné domáce makové rezance, zdravé domáce makové rezance zo špaldovej múky,  mojito, Spišský čaj a koláčiky. Všetko čerstvé z kuchyne našich žiakov. Náš nápad sprevádzať turistov zaujal aj médiá. Zaujímavú a atraktívnu reportáž z prehliadky mesta odvysielalo rádio Regina. Blysli sa v nej naše teraz už mediálne hviezdy Lucia Čulenová, Marcel Koreň a Viktória Dubravská.

  Už teraz sa tešíme na tretí ročník potuliek.

  reportáž rádia Regina s hotelákmi: radio_regina.mp3

 • Pochvala pre naše študentky

  Nižšie je uvedený list, ktorí zaslali na školu dovolenkári obsluhovaní našimi študentkami:

   

  Vážený pán riaditeľ,

  v auguste sme s manželom dovolenkovali na Sardínii, v hoteli Marina Beach Orosei, kde sme po pár dňoch zistili, že čašníčky obsluhujúce hostí, sú žiačky Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Chceme vyjadriť spokojnosť a uznanie mladým študentkám, Nikolette a Bibiane, ktoré profesionálne zvládli svoju prácu. To je dobrá vizitka práce vedenia a pedagógov Vašej školy. S ich výkonom bolo spokojné vedenie reštaurácie a tiež hostia. Prajeme Vám mnoho úspechov a veľa študentov, ktorí budú šíriť dobré meno Vašej školy.

   

  S pozdravom

  Mgr. Miroslava Lacová

  Bzince pod Javorinou

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  klikni si

  Dnes, 4. septembra  2017, sa otvorili brány škôl  na celom Slovensku. Pri tejto príležitosti privítal riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik žiakov i pedagogických pracovníkov školy. Žiakom poprial veľa úspechov pri štúdiu, dobrých učiteľov a, naopak, učiteľom dobrých žiakov. Pozornosť venoval hlavne prvákom, pre ktorých je prechod na strednú školu veľkou zmenou.  O organizácii  nového školského roka informovala zástupkyňa školy Ing. Zdena Hamráková.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria