Navigácia

 • Svetový deň zdravej výživy

  klikni si

  16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Strava je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Uspokojuje našu potrebu energie, ale získavame z nej aj živiny potrebné pre život. Je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

  Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy boli v školskej jedálni ponúkané zdravé jedlá, ktoré pripravili pracovníčky školskej jedálne spoločne s učiteľkami odborného výcviku. Naši stravníci s veľkou chuťou degustovali ponúkané špeciality a potvrdili, že nielen chutne vyzerali, ale aj naozaj chutili. 

  Na recepcii sa podávali cviklové muffiny, karotkové koláče, nátierky, priamo z našej kuchyne, ktoré pripravili žiaci ll. A triedy  na hodinách TPP a TEO.

  K príjemnej atmosfére prispeli aj členovia speváckej skupiny LIPA, ktorí svojím vystúpením spestrili a oživili toto podujatie.  

   

 • Hoteláci v rádiu Regina

   

  klikni si           

  Opäť sme prijali ponuku mesta a 27. septembra sme pripravili podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného chu. Aj druhý ročník Potuliek s hotelákmi bol úspešný. Žiaci III. C triedy odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sprevádzali turistov centrom nášho krásneho mesta. Hoteláci z III. A triedy, Marcela Spustová, Monika Marasová a Maroš Dacho, pripravili chutné drobnosti, ktoré v stánku prezentovali a podávali. Každý, kto ochutnal, si pochvaľoval našu pestrú ponuku: tradičné domáce makové rezance, zdravé domáce makové rezance zo špaldovej múky,  mojito, Spišský čaj a koláčiky. Všetko čerstvé z kuchyne našich žiakov. Náš nápad sprevádzať turistov zaujal aj médiá. Zaujímavú a atraktívnu reportáž z prehliadky mesta odvysielalo rádio Regina. Blysli sa v nej naše teraz už mediálne hviezdy Lucia Čulenová, Marcel Koreň a Viktória Dubravská.

  Už teraz sa tešíme na tretí ročník potuliek.

  reportáž rádia Regina s hotelákmi: radio_regina.mp3

 • Pochvala pre naše študentky

  Nižšie je uvedený list, ktorí zaslali na školu dovolenkári obsluhovaní našimi študentkami:

   

  Vážený pán riaditeľ,

  v auguste sme s manželom dovolenkovali na Sardínii, v hoteli Marina Beach Orosei, kde sme po pár dňoch zistili, že čašníčky obsluhujúce hostí, sú žiačky Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Chceme vyjadriť spokojnosť a uznanie mladým študentkám, Nikolette a Bibiane, ktoré profesionálne zvládli svoju prácu. To je dobrá vizitka práce vedenia a pedagógov Vašej školy. S ich výkonom bolo spokojné vedenie reštaurácie a tiež hostia. Prajeme Vám mnoho úspechov a veľa študentov, ktorí budú šíriť dobré meno Vašej školy.

   

  S pozdravom

  Mgr. Miroslava Lacová

  Bzince pod Javorinou

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  klikni si

  Dnes, 4. septembra  2017, sa otvorili brány škôl  na celom Slovensku. Pri tejto príležitosti privítal riaditeľ školy Mgr. Milan Kudrik žiakov i pedagogických pracovníkov školy. Žiakom poprial veľa úspechov pri štúdiu, dobrých učiteľov a, naopak, učiteľom dobrých žiakov. Pozornosť venoval hlavne prvákom, pre ktorých je prechod na strednú školu veľkou zmenou.  O organizácii  nového školského roka informovala zástupkyňa školy Ing. Zdena Hamráková.

 • Máme Miss sympatia 2017

 • Časopis INTRÁČIK

  V ponuke Hlavného menu/Časopis INTRÁČIK sme zverejnili nové číslo nášho občasníka.

 • Matematický klokan

 • Exkurzia v Poĺsku

  klikni si

  V dňoch 14. – 15.  mája sa žiaci I. C a II. C triedy  spolu s triednymi učiteľkami Ing. Valériou Vigašovou, Mgr. Ivetou Hurtukovou a pani psychologičkou Mgr. Máriou Kaľavskou, zúčastnili dvojdňovej odbornej zahraničnej exkurzie v Poľskej republike. Prvý deň navštívili koncentračný tábor Auschwitz-Bierkenau, kde im sprievodkyňa porozprávala o neľudskom zaobchádzaní so Źidmi a previedla ich celým areálom. Nasledoval presun do Krakova, kde mali žiaci rozchod v nákupnom centre Galeria Krakowska. Odtiaľ sa žiaci presunuli do hotela Felix, kde sa ubytovali.

  Druhý deň ich čakala prehliadka hradu Wawel s odborným výkladom sprievodcu. Navštívili Katedrálu sv. Václava a sv. biskupa Stanislava a Žigmundov zvon, odkiaľ bol krásny výhľad na Krakov. Tiež navštívili hradnú hrobku, kde sú pochovaní najväčší panovníci Poľska. Na záver sa presunuli  do starého židovského mesta Kazimerz a navštívili synagógu Remuh, vedľa ktorej sa nachádza jeden z najstarších židovských cintorínov v Európe. Žiaci videli modlenie sa rabínov, ktoré ich veľmi zaujalo. Spoločne sme si pozreli historické námestie, ktoré svojou rozlohou patrí medzi najväčšie v Európe. Po prehliadke Krakova sa žiaci so sprievodcom rozlúčili a po namáhavom dni sa vrátili domov.  

 • Mesto deťom

  Klikni si na odkaz a dozvieš sa o aktivitách mesta pri organizovaní MDD a účasti žiakov našej školy na tomto podujatí.

  clanok_mesto_detom.pdf

 • Naša Simona je najlepšia na Slovensku!

  Simona Trebunová z I. A vyhrala celoštátne kolo súťaže Jazykový kvet. Prebojovala sa cez krajské semifinále, krajské finále až do celoslovenského finále, kde obsadila 1. miesto. Podujatie sa uskutočnilo 19. mája 2017 v Trnave a Simona súťažila v nemeckom jazyku. Svojím bravúrnym výkonom zaujala publikum i odbornú porotu. Blahoželáme!

 • SLÁVNOSTN0STNÉ OCENENIE DARCOV KRVI

  klikni si

  Naši študenti sa dňa 10. 5. 2017 stretli na slávnostnom aktíve Klubu dobrovoľných darcov krvi. Klub pracuje už  21 rokov, v súčasnosti má 72 členov   / 4 učitelia/.

  V tomto školskom roku sme sa spoločne zúčastnili 2 kampaní. V prvej s názvom „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv“ dobrovoľne darovalo krv 42 študentov, z toho 14 prvodarcov – 16.11.2016

   Druhá „Príď sa rozdať pre iných“ oslovila 38  žiakov/18 prvodarcov – 27.3.2017

  Takže v roku 2016 /2017 študenti  HA uskutočnili spolu 80 odberov, čo znamená, že sme novoveskej nemocnici darovali 40 l krvi a pre túto ušľachtilú činnosť sme získali  32 nových darcov.

  „Je šťastím, že ľudskosť, ohľaduplnosť, schopnosť darovať kúsok seba a potreba pomáhať prevláda v srdciach tých, ktorí obetavo venujú  nielen svoj čas ale aj najvzácnejšiu tekutinu pre neznámych ľudí“ ... To sú slová Ďakovného listu Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves /viď príloha/.

          Riaditeľka SČK regiónu Spiš pani Kipikašová vyznamenala našu školu Plaketou dobrovoľných darcov – Pomáham a zachraňujem. Tou istou  plaketou ocenila aj vedúcu Klubu darcov krvi V. Tobiašovú za viacnásobné darcovstvo krvi / Zlatá Plaketa Dr. Jánskeho/  a propagáciu dobrovoľného darcovstva v škole. Pani Kipikašová poďakovala vedeniu školy, ako aj všetkým študentom za pomoc, odvahu i obetavosť.

   Vedenie školy  a ZRPŠ oceňuje pravidelných darcov Plaketami Hotelovej akadémie podľa vlastných pravidiel: za 2 odbery –bronz,  za 3- 4 odbery – striebro, za 5 a viac odberov – zlatá Plaketa HA

  10. 5.2017 sme ocenili  32 prvodarcov

                     udelili sme :  13 – bronzová plaketa 

                                          17 – strieborná plaketa 

                                            3 – zlatá plaketa                             

   

  PRVODARCI

  1. Oliver Hyroš                               III.A
  2. Nikoleta Ziburová
  3. Michaela Filipová
  4. Bibiana Legátová
  5. Michaela Ondrejčáková
  6. Marek Vernarský                       III.C
  7. Vladena Hlaváčová
  8. Lucia Kravecová
  9. Erik Kapalla                              III.D
  10. Patrícia Blahovská                     III.E
  11. Andrej Klekner                           IV.A
  12. Tomáš Mašlár
  13. Timea A. Budziňáková
  14. Denisa Marčuková
  15. A. Mária Ondrejčáková
  16. Stella Buvalová
  17. Natália Badáňová
  18. Katarína Marcinková
  19. Erik Krištofčo                              IV.B
  20. Matúš Pavlanský
  21. Karol Vávra
  22. Petra Raková                              IV.C
  23. Nikola Čechová
  24. Soňa Malecová
  25. Patrícia Zvolenská
  26. Simona Fedáková
  27. Ivana Tkáčová
  28. Simona Bednárová
  29. Dana Vartovníková
  30. Jana Budzová                               V.C
  31. Viktória Ujjová
  32. Veronika Knižková

   

   

   

   

   

   

   

  BRONZOVÁ PLAKETA  HA                      STRIEBORNÁ PLAKETA HA                      ZLATÁ PLAKETA  HA

  1. T. Mašlár                     IV.A                   1. L. Spišský                   IV.A                     1. Diana Liptáková     IV.C       

  2. M.Ondrejčáková                                    2. A. Klekner                                              2. Lucia Suchá          V.B

  3. K. Marcinková                                       3. M. Baláž                   IV.B                       3. Oliver Mráz           V.C                                

  4. V. Knižková                                             4. M. Kozáková

  5. M. Pavlanský              IV.B                     5. M. Galliková            IV.C

  6. E. Krištofčo                                             6. D. Barnová

  7. N. Čechová                 IV.C                    7. G. Patakyová

  8. P. Zvolenská                                            8. D. Schutzová           V.A

  9. S.  Fedáková                                            9. P.Vernarská            V.B

  10. I. Tkáčová                                             10. N. Maximová

  11. D.Vartovníková                                    11. A. Cvengrošová

  12. M. Mrovčáková          V.A                    12. P. Mertinková     

  13. V. Uhrin                                                  13. A. Ferencová

  14. D. Miklošová

                                                          

  15. I. JarabekováV.C

   

  16. M. Rejdovjanová

   

  17. R. MelicharV.A

   

 • Maturanti 2017

  klikni si

  12. mája 2017 sa s pedagogickým zborom, ako aj s ostatnými žiakmi školy, rozlúčili naši maturanti, ktorí  po týždňovej záverečnej príprave preukážu svoje vedomosti pred maturitnou komisiou. Veríme, že všetkým to dobre dopadne a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov. 

 • Hviezdoslavov Kubín

  Po úspešnom reprezentovaní našej školy na obvodnom kole umeleckého prednesu mládeže sa Marcel Koreň z II. C triedy dňa 7. apríla 2017 zúčastnil okresného kola. Opäť sa mu darilo, svojím prednesom presvedčil porotu a obsadil 3. miesto.

             Srdečne blahoželáme a Marcelovi želáme veľa pekných chvíľ strávených s krásnou literatúrou.

 • Tokajské VINIČKY

  klikni si

  Celý jeden týždeň od 24. do 28. apríla strávili 14 žiaci z III.A triedy na odbornej exkurzii vo Viničkách. Pedagogický dozor vykonávali: Ing. Alena Brincková a Ing. Zuzana Sarnová. Cieľom tohto týždňa bolo spoznať významnú slovenskú vinohradnícku oblasť na Slovensku - TOKAJ.

  Vinohradnícka oblasť je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. Toto na Slovensku jedinečné miesto dotvárajú nielen historické tufové pivnice, sudy plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú kultúrno-historické pamiatky, ale aj svedomitá práca pestovateľov, výrobcov vín a miestnych obyvateľov. Rozprávkové prechádzky vinohradmi a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto navštívi tento jedinečný kút Slovenska.

  Program každého dňa bol nabitý rôznymi aktivitami, napr.:

  • návšteva múzea v Trebišove so stálou expozíciou Tokajského vinohradníctva a vinárstva,
  • prednášky o gastronomických špecialitách v tokajskej oblasti, o jedlých kvetoch, o odrodovom víne a cuveé, o kategorizácií vín alebo o organizovaní odbytu v zariadeniach spoločného stravovania,
  • prehliadka kostola v Strede nad Bodrogom,
  • obhliadka najnižšieho miesta na Slovensku v Kline nad Bodrogom,
  • návšteva vinných pivníc Tokaj & CO, s.r.o. a v škole,
  • návšteva nového vinohradníctva HATFA, ktorá experimentuje s výrobou moderných vín,
  • výstup na vyhliadkovú vežu, z ktorej je výhľad až na maďarské vinice,
  • príprava regionálnych špecialít a ich následný servis.

  Veríme, že naši žiaci sa vrátili z tejto odbornej exkurzie obohatení o nové vedomosti a skúsenosti.

 • Vitajte v našom regióne 2017

  klikni si

  Hoteláci si trúfli na ďalšiu súťaž venovanú cestovnému ruchu. Tentokrát sme sa zúčastnili súťaže Vitajte v našom regióne, v ktorej študentské tímy prezentujú regióny Slovenska. Súťaž je vyvrcholením celoročného úsilia študentov z celého Slovenska, ktorí absolvovali program s názvom JA podnikanie v cestovnom ruchu. Vďaka tomuto programu sa žiaci vedia lepšie orientovať vo svete cestovného ruchu. Program ich motivuje zapájať sa do diania vo svojom okolí tak, aby hľadali nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne. Súťaž sa konala 26. 04. 2017 v OC Mirage Žilina.

  Žiaci na súťaž vytvorili produkt cestovného ruchu, ktorý prezentoval región, z ktorého pochádzajú. Okrem toho si vyrobili propagačné materiály a výzdobili výstavný stánok, v ktorom budú propagovali svoje nápady a vedomosti.

  V  tíme našej školy súťažili piati žiaci IV. C triedy: Daniel Faltin, Gabriela Patakyová, Michaela Galliková, Simona Bednárová a Anna Barabasová, ktorí vytvorili produkt cestovného ruchu s názvom Špacírky Spišom.

  „Produkt je určený pre rodiny s deťmi, pretože počas nášho výletu môžu zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Špacírky Spišom je jednodňový výlet, počas ktorého naši potenciálni zákazníci navštívia Spišský hrad a okolie a zúčastnia sa poľovníckeho dňa v Bijacovciach. A čo s nami zažijete? Prehliadku hradu, špacírku Dreveníkom, tradičný spišský obed na salaši, návštevu kaštieľa a veľa zážitkov spojených s poľovníctvom v Bijacovciach. Uvidíme sa v našom stánku,“ takto znela charakteristika Špacírok Spišom v sprievodcovi súťažou.

  Naši žiaci sa neumiestnili na stupni víťazov, ale ako hovorí slogan Junior Achievment - Skúsenosťou k úspechu. Žiaci veľa videli, zažili a naučili sa, a to je najdôležitejšie.

 • EXKURZIA V HOTELI KEMPINSKI*****

    klikni si

  Dňa 24. apríla 2017  sa l. A trieda zúčastnila zaujímavej odbornej exkurzie v hoteli Kempinski ***** na Štrbskom plese s odbornými učiteľkami Ing. Marcelou Pavlisovou a p. Vierou Barabasovou.

  Manažér hotela, p. Peter Škoda, nám pripravil 2-hodinovú exkurziu po tomto nádhernom hoteli – videli sme hotelové izby, lobby bar, reštauráciu a wellnes centrum. Táto exkurzia žiakov obohatila o odborné vedomosti, lebo mali možnosť zažiť ruch prepychového hotela.

 • Veľká noc - foto

  klikni si

  Pozri si ukážku výzdoby stolov  a prípravy jedál.

 • Olympiáda Mladý účtovník 2017 – regionálne kolo

  Dňa 31. marca 2017 sa konal už 20. ročník súťaže v účtovníctve - Olympiáda mladý účtovník, ktorú organizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS, a. s.

  Olympiáda mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovníctva.

  Na regionálnom kole v Košiciach si svoje vedomosti v účtovníctve a zručnosti v programe OMEGA overili aj naši dvaja študenti – Diana Liptáková zo IV. C a Martin Janovec z V. C triedy. Súťaž bola náročná, napriek tomu naši žiaci potvrdili veľmi dobrú úroveň znalostí účtovania a práce v programe OMEGA. Ako jediní hoteláci v silnej konkurencii 43 stredoškolákov obchodných akadémií a ekonomických škôl z celého východného Slovenska dosiahli výborné výsledky. Diana Liptáková sa umiestnila na vynikajúcom 19. mieste a Martin Janovec na 21. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Naši žiaci dosiahli veľký úspech

  Prvýkrát sme sa zúčastnili na súťaži Jazykový kvet a hneď sme triumfovali. Na krajskom finále, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach 6. apríla 2017, obsadili naši žiaci Martin Gasior Martin Girgaš z IIIA triedy v kategórii dráma krásne druhé miesto. V nemeckom jazyku predviedli divadelnú hru Telekochen, ktorú napísal Martin Gasior. Za výborný a bezprostredný prejav ich obecenstvo odmenilo veľkým potleskom.

  Simona Trebunová z I. A triedy recitovala v origináli báseň nemeckého autora Ericha Kästnera. Svojím excelentným prednesom zaujala nielen odbornú porotu, ale i publikum. Súťaž vyhrala a postupuje do celoštátneho kola.

  Tešíme sa z tohto úspechu a srdečne blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Adresa a kontakt na školský internát:
  Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves, telefón: +421 53 4424186


 • škola:
  +421 53 4464215
  +421 53 4424189

Fotogaléria